Hängmatta, tillverkning

Hur en brasiliansk hängmatta tillverkas
Hur tillverkas en brasiliansk hängmatta?

Vårt sortiment av hängmattor: SINGELHÄNGMATTOR, DUBBELHÄNGMATTOR och FAMILJEHÄNGMATTOR.

Tillverkningsprocess

Hängmattorna tillverkas på landsbygden i nordöstra Brasilien. Tillverkningen sker på ett traditionsenligt vis där huvuddelen av tillverkningsprocessen sker manuellt, för hand. Innan hängmattan är färdig passerar den sex personer som alla är specialister just på sitt tillverkningssteg.

1. Bomullen plockas och spinns för hand. All bomull är 100% ekologisk.
2. Bomullen färgas. Färgningen sker med specialfärger som är framtagna med stor omsorg i laboratorium. Kraven är flera. Förutom att färgerna skall vara miljövänliga och vackra så skall de vara tåliga mot starkt solljus, utan att blekas, och även färgäkta så att de klarar av maskintvätt.

Tillverkning av hängmattor, laboratorium

Tillverkning av hängmattor, garnfärger

3. De färgade trådarna torkas ute i friska luften.
4. Varpning och häckling. Mellan 3500-4500 trådar av korrekt längd räknas upp och ordnas parallellt till en bunt, som rullas upp på en varpställning.

Tillverkning av hängmattor, varpning

Tillverkning av hängmattor, varpställning

Tillverkning av hängmattor, garn

5. Trådarna rullas noggrant upp på vävstolsrullarna i ett korrekt mönster.
6. Vävstolen ställs in. Upp till 4500 longituda trådar knyts exakt.
7. Vävningen genomförs.

Tillverkning av hängmattor, vävning

Tillverkning av hängmattor, vävare

8. Kortändorna flätas och sys ihop.
9. Extra förstärkningar fästes samt linfästen sätts på plats.

Tillverkning av hängmattor, förstärkning

Tillverkning av hängmattor, fästen

10. Linorna flätas ihop.
11. Linorna kapas av till rätt längd och binds fast för hand.

Tillverkning av hängmattor, linor

Tillverkning av hängmattor, linpåträdning

Tillverkning av hängmattor, linanpassning

12. Linändorna knyts samman till kraftiga upphängningsöglor.
13. Bården på sidorna virkas och fästes på hängmattan.
14. Den färdiga hängmattan synas och kollas att den är i perfekt skick.

Tillverkning av hängmattor, ögla

Tillverkning av hängmattor, symaskin

Tillverkning av hängmattor, avsyning

 


Etisk handel, Fair Trade och Rättvist Producerade

 • Våra hängmattor tillverkas av arbetare som har betydligt högre löner än vad som är normalt i Brasilien.
 • De erhåller också en rad förmåner som berättigar bl a till billigare sjukhusbesök och hälsokontroller.
 • Arbetarna som samtliga är i åldrarna 18 till 60 år arbetar under välordnade förhållanden.
 • Inga barn används som arbetskraft.
 • Könsfördelningen är jämn. Männen väver samt fäster hängmattslinorna, medan kvinnor tillverkar och fäster dekoren på sidorna.
 • Färgerna som används för färgningen av bomullstrådarna är miljövänliga och skadar varken arbetarna eller miljön.

Ekologisk bomull

 • Våra hängmattor är vävda av 100% ekologisk bomull. Förutom att ekologisk bomull är miljövänlig så håller den även en högre kvalitet.
 • Bomullen odlas enligt fastställda kriterier både gällande ansvar för miljön och socialt ansvar och kontrolleras av oberoende certifieringsorgan.
 • Odlingen är befriad från kemikaliebehandling.
 • Ekologisk bomull är bra för miljön, för odlarna och för dig.

"Smart Wood"

 • Träribborna till våra hängstolar är s k "Smart Wood".
 • Träet kommer från välskötta odlingar som är certiferade av FSC, Forest Stewardship Council.
 • Vi främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
 • I FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras.
 • Du som konsument gör ett ansvarsfullt inköp då du handlar hos oss.

Miljö och Fair Trade

Vi tar ansvar för såväl miljö som Fair Trade. Du som kund gör ett ansvarsfullt inköp då du handlar hos oss. Läs mer om hur våra hängmattor och hängstolar tillverkas.

FSC, logo

 

Smart Wood, logo

 

Rainforest Alliance, logo


Dags att shoppa!

Singelhängmattor
SINGELHÄNGMATTOR

Hängmattor för 1 person. Gott om plats.

Dubbelhängmattor
DUBBELHÄNGMATTOR

Hängmattor för 2 personer. Extra stora.

Faniljehängmattor
FAMILJEHÄNGMATTOR

King-size hängmattor. Högst komfort. Bäst kvalitet.